No.4 SBD: 018
Điểm bình chọn: 562
SBD: 005
Điểm bình chọn: 1,019
SBD: 014
Điểm bình chọn: 1,274
SBD: 026
Điểm bình chọn: 666
No.5 SBD: 007
Điểm bình chọn: 410
No.6 SBD: 022
Điểm bình chọn: 389
No.7 SBD: 023
Điểm bình chọn: 133
No.8 SBD: 035
Điểm bình chọn: 51
No.9 SBD: 010
Điểm bình chọn: 30
No.10 SBD: 011
Điểm bình chọn: 20
No.11 SBD: 019
Điểm bình chọn: 19
No.12 SBD: 034
Điểm bình chọn: 17
No.13 SBD: 021
Điểm bình chọn: 17
No.14 SBD: 024
Điểm bình chọn: 15
No.15 SBD: 015
Điểm bình chọn: 10
No.16 SBD: 012
Điểm bình chọn: 8
No.17 SBD: 016
Điểm bình chọn: 8
No.18 SBD: 013
Điểm bình chọn: 6
No.19 SBD: 004
Điểm bình chọn: 5
      Cuộc thi Duyên dáng nữ sinh Trường Đại học Luật Hà Nội - Charm of Law 2022

         Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
         💻 Fanpage chính thức của Charm of Law: https://www.facebook.com/charm.of.law.hlu.2020
         📞 Hotline: 0387270691 (Ths. Trần Trọng Đại - Trưởng Ban Tổ Chức)
                             0772333988 (Trịnh Nam Anh - Chủ nhiệm CLB Tổ chức Sự kiện)
         💌 Email: charmoflaw.hlu.2022@gmail.com